Populära Inlägg Om Hälsa

none - 2018

MS vid den här tiden i månaden

Är det mer vanligt att drabbas av ökade MS-symtom under menstruationen?

I en studie som publicerades 2002 hade 42 procent av patienterna förvärringar under premenstruell tidsperiod och antalet premenstruella återfall var signifikant högre än under andra tider av månaden. I denna grupp fanns det inget samband mellan svårighetsgraden av premenstruellt syndrom och möjligheten till MS-återfall och att vara på ett oralt preventivmedel tycktes inte skydda mot återfall före sin period. Dessa resultat tyder på att premenstruell tidsperiod kan utlösa exacerbationer hos vissa kvinnor med MS.

Dessutom konstaterar vissa kvinnor att många av deras pågående symtom - som blåsproblem, trötthet och spasticitet - verkar förvärras under menstruationsperioderna. Denna effekt är dock reversibel och förbättras när perioden är över. Ett antal strategier finns tillgängliga för att undvika och behandla MS-symtom under din period. Konsultera med din läkare för specifika förslag.

Läs mer i Everyday Health Multiple Sclerosis Center.

Senast uppdaterad: 20/20/2013

Kommentera