Populära Inlägg Om Hälsa

none - 2018

Röntgenbehandling sedan lungcancer senare?

Vi respekterar din integritet.

Skulle röntgenbehandling tidigt i barndomen ha en relation till lungcancer i senare liv?

Behandling med strålbehandling (röntgen) kan öka risken för cancer som utvecklas senare i livet, men denna risk beror på dosen, och den del av kroppen som fick strålbehandling. Den mest kända risken är för cancer av sköldkörteln och leukemi. Lungcancer kan utvecklas som en följd av tidigare strålbehandling, men den relativa ökningen av risken är faktiskt mycket liten om du inte är rökare.

Senast uppdaterad: 18.12.2006

Kommentera