Populära Inlägg Om Hälsa

none - 2019

Kommer min man att vara cancerfri?

Vi respekterar din integritet. make avslutade just behandling för komposit stadium IV Hodgkins och diffusa stora B-cells icke-Hodgkins, båda i samma tumör. Hans skanning var tydlig efter tre behandlingar av CHOP + R. Han kommer att ha Rituxan (rituximab) underhåll på sex månader. Är det oundvikligt att cancer kommer att återvända, eller är det bevisat att Rituxan kan bibehålla eftergift eller botemedel?

Både diffus stort B-celllymfom och Hodgkins lymfom kan potentiellt härdas med kombinationsbehandling. Prognosen beror på ett antal faktorer - inklusive ålder och övergripande hälsa - som du kan diskutera i större utsträckning med din make onkolog.

Rituxan har visat sig förlänga varaktigheten av remission i de långsamt växande lymfomerna, som inte är vanligtvis härdbar med standard kemoterapi. I aggressiv sjukdom, som din man, är det inte klart att det finns en fördel för underhålls Rituxan.

(Redaktörens anmärkning: CHOP + R står för cyklofosfamid, doxorubicin / hydroxidoxorubicin, vincristin / Oncovin och prednison, plus rituximab / Rituxan Läs mer om denna behandling i vårt liv med lymfomblogg.)

Senast uppdaterad: 15.01.2007

Kommentera