Populära Inlägg Om Hälsa

none - 2018

När ska min fru få en transplantation för CLL?

Vi respekterar din integritet.

Min fru har haft CLL sedan 2001. Hennes vita blodtal är cirka 80 000. Hennes röda blodkroppar och blodplättar är normala, och hon har inte haft någon behandling för CLL. Skulle det här vara en bra tid för en stamcellsbehandling innan hon måste genomgå kemoterapi eller vad som helst behandling kan vara nödvändig?

Stamcellstransplantation - även kallad hematopoietisk celltransplantation - är en potentiellt farlig och mycket aggressiv behandling för CLL när andra, mindre aggressiva alternativ som kemoterapi eller riktade terapier finns. Det är inte vanlig praxis hos de flesta institutioner att överväga transplantation som ett förstahandsval för CLL.

Genom din beskrivning av din hustrus specifika fall låter hon bra och hon kan inte garantera någon behandling helst när som helst snart.

Läs mer i Everyday Health Leukemia Center.

Senast uppdaterad: 2008-08-25

Kommentera