Populära Inlägg Om Hälsa

none - 2018

Det finns mer att staging än storlek

Vi respekterar din integritet.

Kan du snälla berätta för mig vilken grad av lungcancer jag är? Jag hade en 1,6 cm tumör i vänster lunga. De tog ut topploben, och jag hade fyra månader karbo / gemcitabine chemo. Min läkare sa aldrig vilket stadium jag var, bara att det var adenokarcinom.

Jag kanske inte har tillräckligt med information för att svara på din fråga. Lungcancerstadier bestäms av en kombination av faktorer, varav endast en är storlek. Den viktigaste bestämningen av scenen är huruvida cancer involverade lymfkörtlar i lungan (steg II vanligtvis) eller i mellanslag mellan lungorna (mediastinum), vilket skulle göra det steg III.

Slutligen har cancer som sprider sig utanför bröstet - till andra organ, eller till dina ben - är steg IV. Du kan, och om du vill, fråga din läkare vilket stadium din cancer var. Lungcancer skiljer sig från många andra typer av cancer, eftersom behandlingen kan skilja sig mycket beroende på scenen. Kirurgi används vanligtvis inte för stadium III eller IV, och kemoterapi används vanligtvis inte för stadium I (även om det kan vara lämpligt för vissa patienter).

Läs mer i Everyday Health Lung Cancer Center.

Senast uppdaterad: 2007/01/15

Kommentera