Populära Inlägg Om Hälsa

none - 2018

Pleural Effusion: Antag det sämsta?

Vi respekterar Din integritet.

Min fru har just diagnostiserats med adenokarcinom efter några veckor av test för att försöka ta reda på vad som orsakar hennes pleurala effusion. Från det jag läser, ser det ut som pleural effusion går alltid hand i hand med senare steg. Är detta rätt? Finns det någon chans att de kunde ha tagit cancer tidigt? De behandlar effusionen med antibiotika.

Införandet av pleura på detta sätt med cancerceller i vätskan är ett avancerat stadium av cancer (vanligtvis stadium IIIb eller IV beroende på om det finns andra spridningsställen). Om det är cancer i effusionen, kan antibiotika behövas om de dessutom misstänker eller känner till en infektion. Om inte lungcancer orsakar symtom, såsom hosta, eller det finns en olyckshändelse på en röntgenkropp av annan anledning, till exempel lunginflammation, är det svårt att "fånga" det tidigare.

Läs mer i Lungcancercentret för Everyday Health .

Senast uppdaterad: 1/29/2007

Kommentera