Populära Inlägg Om Hälsa

none - 2019

Hur kan du behandla CLL som förvandlas till lymfom?

Vi respekterar din integritet.

Min man har nyligen diagnostiserats med storcellslymfom. Han behandlades för CLL och var bara i eftergift i två månader. Han är för närvarande i intensivvård på andningsskydd. Han svarade inte på R-CHOP (Rituxan / rituximab, cyklofosfamid, Adriamycin / hydroxydoxorubicin, Oncovin / vincristin och prednison), som gavs i februari och Campath (alemtuzumab) och Rituxan, för två veckor sedan. Läkarna behandlar för närvarande honom med steroider. Finns det några nya behandlingar för Richters omvandling? Känner du till några framgångsrika fall? Har du någon användbar information?

Jag är ledsen att höra om den här svåra situationen. När CLL förvandlas till storcellslymfom (kallad Richters transformation) kan det vara mycket svårt att behandla, särskilt hos patienter som har fått föregående behandling för CLL.

Att din man inte svarade på R-CHOP gör att sannolikheten för att få sin sjukdom under kontroll är mycket låg. Dessutom kan mer aggressiva kemoterapi kombinationer för patienter som inte svarar på R-CHOP vara giftigt och extremt svårt att ge säkert till en patient som är i en ventilator. Jag tror att steroider är en bra idé.

Läs mer i Everyday Health Lymphoma Center.

Senast uppdaterad: 13.10.2008

Kommentera