Populära Inlägg Om Hälsa

none - 2019

Donera benmärg för pappa

Vi respekterar din integritet.

Min far diagnostiserades med flera myelom. Jag undrade om jag skulle bli testad som en givare för benmärg och / eller blod för användning i hans behandling.

De flesta patienter med myelom genomgår autolog stamcellstransplantation, det vill säga en transplantation av sina egna blodstamceller. I fall där en allogen stamcellstransplantation (transplantation med hjälp av en givares stamceller) övervägs är den föredragna givaren en patients bror eller syster, eftersom syskon har den bästa chansen att vara nära matchen. Eftersom du bara delar hälften av din fars genetiska smink, är det ovanligt att du är tillräckligt nära att vara en stamcellsdonator för hans transplantation. Därför behöver du inte bli testad för att vara en benmärg / stamcellsdonor för din far. Det är dock rimligt att bli testad för att se om du kan vara en blodgivare för din pappa.

Läs mer i Everyday Health Multiple Myeloma Center.

Senast uppdaterad: 5/14/2007

Kommentera