Populära Inlägg Om Hälsa

none - 2019

Chemo arbetade så bra att jag kunde sluta tidigt

Vi respekterar din integritet.

Jag diagnostiserades med flera myelom och min skelettundersökning visade skador på min humerus och ryggrad. Jag började VAD (vincristin, Adriamycin / doxorubicin och dexametason) i syfte att transplantera. Min MR visade sig tydlig. Jag är på min tredje cykel av kemo och resultaten är utmärkta. Min hematolog säger att eftersom min MR var klar kunde hon avstå från ytterligare behandling om min benmärgsbiopsi visade förbättring. Är detta det normala förfarandet, eller ska du fortsätta att sluta behandlingen? Tack.

De flesta med myelom har ett onormalt protein i blodet och / eller urinen som kan mätas med laboratorietester. I dessa patienter är målet med kemoterapi att minska det onormala proteinet med minst 50 procent eller mer innan man går vidare till stamcellstransplantation. Människor med myelom som inte har något mätbart abnormt protein i blodet eller urinen vid diagnosen sägs ha "icke-sekretorisk myelom". I dessa fall jämför läkare benmärgsbiopsiprover före och efter kemoterapi för att bestämma om procentdelen av plasma celler (myelomceller) i benmärgen har minskat tillräckligt (50 procent eller större reduktion när det fanns mer än 30 procent av plasmaceller i benmärgen vid starten av behandlingen) för att en patient skulle fortsätta till stamcellstransplantation.

Läs mer i Everyday Health Multiple Myeloma Center.

Senast uppdaterad: 5/28/2007

Kommentera