Populära Inlägg Om Hälsa

none - 2019

Förstå alfabetssoppa av lymfombehandling

Vi respekterar din integritet.

Är inte H i CHOP Adriamycin? Jag tycker att det är frustrerande att de många samtalbokstäverna för kemokombinationer, och de läkemedel de ska stå för inte matchar. Finns det någonstans där jag kan hitta ett diagram över behandlingskallbokstäver med alla olika namn för varje bokstav som anges? Om jag minns rätt, var H hydro-något. Jag är en överlevande och försöker hålla mig ajour med nuvarande och framväxande terapier men tycker det är svårt när jag hör saker som PACE, ICE, CHOP, etc. och kan inte hitta vad de är gjorda av. Det gör korsreferens omöjligt för mig.

Ja, H står för Adriamycin. Detta är ett varumärke, men läkemedlets generiska namn är doxorubicin. Det är också känt av de generiska namnen hydroxydoxorubicin eller hydroxydaunomycin, och det är här H kommer från.

Akronymerna som används för kombinationer av kemoterapi kan vara mycket förvirrande och sätts ofta samman för att få ett catchy eller minnesvärt namn. Du kan hitta en ordlista på Lymfom Informationsnätets webbplats. Många kemoterapi akronymer finns på Lymphomation.org. National Cancer Institute erbjuder en ordbok för cancermedicin men kan inte lista akronymerna.

Läs mer i Everyday Health Lymphoma Center.

Senast uppdaterad: 2008-10-15

Kommentera